Tri-phenylmethane dyes - PT. RAFA

 

Tri-phenylmethane dyes

 

Our ELISA Tri-phenylmethane dyes product range consists of:

 

    • Leucomalachite Green (Leucomalachite Green, Malachite Green, Leucocrystal Violet)
    • Trifluralin